GIA/IGI certified diamonds

26.200 lei
 

GIA diamond ring

 

Gold earrings with IGI diamonds

 

Gold earrings with IGI diamonds

 

IGI diamonds necklace

 

Gold earrings with GIA diamonds

21.400 lei
 

GIA diamond ring