Tombole&premii

                                                                                                                                                                        

REGULAMENT OFICIAL
pentru desfăşurarea campaniei

„ 25 de ani – 25 de premii ”

Cadrul legal

Prezentul regulament este în conformitate cu prevederile O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață și cu Legea 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal.

SECŢIUNEA 1

Organizatorul şi perioada desfăşurării campaniei

Organizatorul campaniei este SC STYL SRL, cu sediul în Rimnicu Vilcea, str Matei Basarab nr.4b, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J38/562/1991, CUI RO 1467595. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial") este finală și obligatorie pentru participanți. Organizatorul îsi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act adițional la prezentul regulament, urmând ca aceste modificari să intre în vigoare în termen de 24 de ore după anunțul prealabil al acestor modificări. Campania este organizată și se desfasoară în magazinele Bijuteria Stil în perioada 15.12.2016 - 15.01.2017.

SECŢIUNEA 2

Participanţii la campanie

Pot participa la Campania „25 de ani – 25 de premii” orice persoană fizică, cu vârsta minimă de 18 ani împliniţi la data începerii Concursului, cu excepţia angajaţilor Organizatorului şi a rudelor de gradul I şi ai finilor acestora.

Participarea la aceast Concurs are valoare de acceptare integrală şi liber consimţită a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparţine exclusiv persoanei fizice care îndeplineşte condiţiile impuse de prezentul Regulament.

Mecanismul campaniei

Pentru orice achiziție a unei bijuterii din aur în intervalul 15.12.2016 – 15.01.2017, clientul primește un formular de participare la tragerea la sorți din data de 20.01.2017. Fiecare achiziție în intervalul 15.12.2016 – 15.01.2017 reprezintă o sansă de castig suplimentară.

Doar formularele de participare corect completate cu datele de identificare vor fi validate și vor putea participa la tragerea la sorți.

SECŢIUNEA 3

Premiile campaniei

Organizatorul va acorda 25 premii cu valoare totală de 7750lei.

Premiile constau  în:

  1. 24 lingouri din aur fin de 1g. Contravaloarea unui lingou este de 300lei.
  2.   1 lingou din aur fin de 2,5g. Contravaloarea  lingoului este de 550lei.

Premiul nu va putea fi înlocuit cu o sumă echivalentă în lei.

Premiul nu este transmisibil.

SECŢIUNEA 4

Extragerea şi validarea câştigătorilor. Acordarea premiilor.

Extragerea câștigătorilor se va face în 20.01.2017.

Câștigători vor fi desemnați prin tragere la sorți prin serviciul www.random.org în data de 20.01.2017.

Numele câștigătorului va fi afișat pe pagina oficială de facebook ”https://www.facebook.com/bijuteria.stil” în maxim două zile de la data tragerii la sorți.

Premiile pot fi revendicate în maxim 30 de zile de la data afișării listei de câștigători.

SECŢIUNEA 5

Confidențialitatea datelor

Organizatorul va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.  Informaţiile furnizate nu vor fi sub nici o formă puse la dispoziţia unor terţi. S.C. STYL S.R.L. garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic. Aceste informaţii vor putea fi folosite de către S.C. STYL S.R.L. pentru a trimite utilizatorului confirmări ale comenzilor efectuate, dar şi comunicări comerciale periodice (newsletter).

SECŢIUNEA 6

Dispoziţii finale

Participantul la campanie acceptă să se conformeze acestui regulament. Acordarea premiului reprezintă singura obligaţie a organizatorului. Validarea şi acordarea premiilor se va face conform prezentului Regulament şi modul în care concursul se organizează şi desfăşoară este stabilit în exclusivitate de organizator. O dată cu primirea premiului, participantul câştigător declară în mod liber, expres şi neechivoc că nu are nici un fel de pretenţii, de nici o natură şi nu va avea nici în viitor, faţă de organizator.

Premiul se ridica de catre castigatorul desemnat in baza unui act de identitate (carte de identitate/buletin de identitate) aflat în termenul de valabilitate.

SECŢIUNEA 7

Diverse

SC STYL SRL îşi asumă în exclusivitate responsabilitatea pentru modul de desfăşurare a promoţiei, precum şi pentru premiul acordat şi modalitatea de atribuire a acestuia. De asemenea, organizatorul nu îşi asumă obligaţia de a oferi despăgubiri pentru premiu în cazul în care aceasta nu indeplineşte condiţiile dorite.

Regulamentul de participare/desfasurare a tombelei este disponibil participantilor pe site-ul oficial al companiei: www.BIJUTERIASTIL.ro

 

 

ORGANIZATOR

SC STYL SRL
Director General,

Groza Ion