Giveaway câştigi cu Stil un lănţişor personalizat cu nume

Regulament oficial al concursului ” Câştigi cu Stil un lănţişor personalizat cu nume, din aur galben, de 14k, cu diamant de 0.01ct.”

03.09.2020 – 08.09.2020

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

ART. 1 ORGANIZATOR

Organizatorul Concursului Câştigi cu Stil un lănţişor personalizat cu nume, din aur galben, de 14k, cu diamant de 0.01ct. (denumit în continuare “Concursul”) este S.C STYL S.R.L. cu sediul în localitatea Rm. Vâlcea, Judetul Vâlcea, str. Matei Basarab nr.4B, CUI nr. RO 1467595, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J38/562/1991 si avand Banca:  UNICREDIT BANK IBAN:  RO77BACX0000001537146000

 

 1. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”) și se desfășoară în conformitate cu dispozițiile legale cuprinse în Ordonanța Guvernului nr. 99/2000, actualizată, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, fiind obligatoriu pentru toți Participanții la Concurs. Regulamentul precum si detaliile Concursului sunt disponibile fiecărui solicitant în mod gratuit pe www.bijuteriastil.ro și pe toata durata Concursului.

 

 1.  Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Concursului, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială, pe pagina www.bijuteriastil.ro . Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea lor în vigoare.

 

 1. Organizatorul are următoarele drepturi:

- dreptul de a refuza / descalifica un utilizator dacă acesta nu respectă toate prevederile acestui Regulament, fără a fi obligat să justifice participanților decizia luată;

- dreptul de a șterge din postarea Concursului orice utilizator, fără a anunța utilizatorul în cauza sau Participanții și fără a oferi niciun fel de daune în acest sens.

 

 

SECȚIUNEA 2. ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

 

2.1 Concursul este organizat exclusiv în mediul virtual (online), pe pagina Bijuteria Stil România www.instagram.com/bijuteriastil/ de pe rețeaua Instagram, respectiv, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

SECȚIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

 

3.1 Concursul începe la data de 03.09.2020 și se va desfășura până la data de 08.09.2020 (23.59) (denumită în cele ce urmează „Perioada Concursului”). Ora la care se publică postare concurs, în data de 03.09.2020,  în legătura cu concursul pe site-ul www.bijuteriastil.ro se consideră ora de început a concursului.

3.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada Concursului pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța acest lucru public pe site-ul www.bijuteriastil.ro.

 

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

4.1 Poate participa la Concurs orice persoană fizica, cetățean roman cu domiciliul sau reședință în România, sau cetățean străin rezident pe teritoriul României (care poate face dovada acestui statut, pe baza certificatului de rezidență fiscală înregistrat la Administrația Financiară), care a împlinit vârsta de 18 ani la data demarării Concursului și care este posesorul legal al unui cont personal de Facebook și Instagram, cu date reale privind identitatea și posibilitatea de contactare a acestuia (nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon), să aibă domiciliul în România și care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial (denumiți în continuare "Participanții"). Participanții cu vârstă mai mica de 18 ani la data demarării Concursului nu pot participa la Concurs și nu li se pot acorda premiile din cadrul Concursului.

 

4.2 Angajații și colaboratorii ai SC STYL S.R.L., care oferă servicii în legătură cu Concursul, precum și soții sau rudele acestora până la gradul al IV-lea inclusiv nu au dreptul de a participa la Concurs.

 

4.3 Participantul la acest Concurs trebuie să fie un "posesor legal" al unei adrese de e-mail și posesor al unui cont valid în reteaua Instagram (www.instagram.com) în perioada Concursului. "Posesor legal" este numită orice persoana căreia i s-a dat în folosință o adresă de e-mail de către un distribuitor de servicii de Internet sau altă organizație (firma, instituție etc.) care are dreptul să creeze și să desemneze domenii asociate cu adresele de e-mail.

 

4.4 Se prezuma că fiecare participant deține cu titlu legal contul Instagram cu care acesta intră în Concurs. Organizatorul nu are obligația de a verifica și de a certifica titlul Participantului asupra contului sau Instagram cu care acesta participa la Concurs și nu poate fi ținut răspunzator pentru lipsa titlului sau orice utilizări neautorizate a acestuia de către Participant.

 

4.5 Pentru a putea participa la Concurs utilizatorul trebuie să ia la cunoștință și să accepte prezentul Regulament. Participarea la Concurs echivalează cu acceptarea integrală, fără obiecțiuni, de către participanți a prezentului Regulament.

 

4.6 Fiecare utilizator care participă pe reteaua sociala Instagram are câte o șansă pentru câștigarea premiului oferit de organizator și poate participa orice utilizator care îndeplinește condițiile sus-menționate și care parcurge toate etapele indicate în SECȚIUNEA 6 a prezentului Regulament.

 

SECȚIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE

 

5.1 În cadrul Concursului, se va acorda un premiu.

 

5.2 Se vor acorda 1 (un) lantisor personalizat cu nume, din aur galben, de 14k, cu diamant de 0.01ct., executat la comanda ( cu numele dorit de client)

 

 

Premiul:

Nume: Se vor acorda 1 (un) lantisor personalizat cu nume, din aur galben, de 14k, cu diamant de 0.01ct., executat la comanda ( cu numele dorit de client)

 

Valoare totală: conform documentelor justificative, fiind un lantisor la comanda, personalizat.

 

5.3 Premiul este acordat în cadrul Concursului şi este oferit de firma organizatore.

 

5.4 Nu se va acorda contravaloarea în bani sau în alte produse, iar premiul câștigat nu este transmisibil și altor participanți sau unor terți, la cererea câștigătorului. Imaginile de pe materialele de promovare a Campaniei sunt cu titlu informativ/ de prezentare.

 

SECȚIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI

 

6.1 Pentru a participa la Concurs și pentru a putea câștiga premiul acordat de către Organizator în cadrul acestuia, Participanții trebuie să îndeplinescă condițiile de participare, menționate în SECȚIUNEA 4 - „DREPTUL DE PARTICIPARE” din prezentul Regulament.

În perioada 03.09.2020 – 08.09.2020 se va desfășura Concursul pe pagina Instagram Bijuteria Stil România. Pentru a se înscrie în concurs, Participanții ( care au peste 18 ani) trebuie:

 1. să activeze opțiunea de like și follow paginii Instagram Bijuteria Stil România (www.instagram.com/bijuteriastil/);
 2. să comenteze în secțiunea de comentarii la una dintre postările de concurs de pe pagina

 Instagram Bijuteria Stil România  și www.instagram.com/bijuteriastil/);

 1. comentariul trebuie contina numele pe care vrei să-l oferi cadou

      d) să eticheteze ( Tag)  înca 3 ( trei) prieteni

 - de asemenea, se vor lua în considerare pentru desemnarea căștigătorilor doar înscrierile înregistrate în perioada specificată menționată în SECȚIUNEA 3 - "PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI", articolul 3.1.

 

6.2 Fiecare Participant trebuie să respecte următoarele cerințe obligatorii în vederea înscrierii și participării sale valabile la Campanie:

- Răspunsurile cu conținut pornografic, ofensator, care conțin injurii, care descriu orice formă de violență sau descriu scene în care se produce durere cuiva sau scene de violență sexuală sau de cruzime, scene care prezintă sau sugerează acte sexuale, care prezintă arme de orice fel, care constituie o încălcare a legii sau orice modalitate prin care aceasta ar putea fi încălcată, care prezintă consum de droguri sau alte substanțe ilegale, care prezintă consum excesiv de alcool, care promovează rasismul, sexismul, homofobia, discriminarea etnica sau socială, care dovedesc un caracter abuziv, indecent, calomniator sau obscen, care pot aduce prejudicii unei persoane și/sau încalcă dreptul la imagine al unei persoane, afaceri sau întreprinderi, care sunt protejate de drepturi de autor, care conțin publicitate sau materiale promoționale ale unor terți, care contravin Regulilor Casei publicate pe pagina oficiala a Bijuteriei Stil România, nu vor fi acceptate pentru înscrierea în Campanie;

 

6.3 Participantul nu va încărca materiale comerciale, publicitare și nici nu va transmite comentarii, de natură comercială care, în mod direct sau indirect promovează anumite produse sau servicii, promoții, campanii etc. De asemenea, este interzisă solicitarea adresată de către un Participant altor Participanți să devină membri/utilizatori/vizitatori ai vreunui site, grup de discuție, organizație etc.

 

6.4 Răspunsurile încadrate în situațiile descrise la punctele 6.2 și 6.3 vor fi eliminate înainte de desemnarea câștigatorilor.

 

6.5 La finalul Campaniei, toți Participanții care au urmat pașii descriși în mecanismul campaniei vor intra în procesul de extragere a Participanților valizi înscriși, cu ajutorul aplicației Random - www.random.org.

Un Participant poate câștiga o singură dată, luându-se în calcul oricare înscriere din oricare canal de Instagram în concurs. Pentru premiu se vor alege câte trei rezerve.

Dupa desemnarea câștigătorilor, Organizatorul va publica pe pagina Instagram Bijuteria Stil România, în SECȚIUNEA de comentarii a primei postări de concurs, numele acestuia, nu mai târziu de 09.09.2020.

Organizatorul va lua legătura cu câștigătorul concursului, în vederea validării și a obținerii informațiilor conform legislației G.D.P.R. necesare pentru primirea premiului.

 

6.6 Participantul este singurul responsabil pentru consecințele directe sau indirecte ale publicării unor comentarii în cadrul acestei Campanii.

 

6.7 Organizatorul are următoarele drepturi:

-  să refuze/descalifice orice participant care nu respectă prevederile acestui Regulament;

- Organizatorul este îndreptățit/a să ia toate măsurile necesare în caz de tentativa de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea, costurile acestui concurs, desfășurarea în bune condiții a acesteia. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea în mod nelegal sau neregulamentar de premii, Agenția va notifica autoritățile competente cu privire la aceste fapte și totodată va putea solicita atragerea răspunderii respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

SECȚIUNEA 7. SELECTAREA CĂȘTIGĂTORILOR ȘI ACORDAREA PREMIULUI

 

7.1 Acordarea Premiului oferit în cadrul concursului se va face în urma procesului de extragere a participanților valizi înscriși, cu ajutorul aplicației Random - www.random.org.

a) Se va alege un câștigător cu ajutorul aplicației random.org.

Participanților la Concurs nu le este impusă vreo taxă de participare la acest Concurs și niciun fel de cheltuieli indirecte, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Concursului (de ex. cheltuieli generate de accesul la Internet în vederea înscrierii la Concurs și printarea voucherului). Cheltuielile mai sus prevăzute nu sunt și nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, astfel cum a fost republicată, cu modificările ulterioare.

 

7.2 Participanții sunt informați cu privire la faptul că desemnarea Participantului câștiător se va face exclusiv prin intermediul criteriului mai sus menționat.

 

7.3 Dupa ce câștigătorul a fost contactat de către organizator prin mesaj direct via Instagram în termenul specificat mai sus, li se va cere conform legislației G.D.P.R. să trimită prin e- mail la adresa office@bijuteriastil.ro,  în termen de 48 de ore de la contactarea acestuia, scan după B.I. / C.I. cu mențiunea Sunt de acord cu furnizarea acestei copii către SC STYL S.R.L., și cu colectarea datelor cu caracter personal incluse pe acesta conform legislației G.D.P.R., adresa domiciliului și un număr de telefon la care poate fi contactat. Datele cu caracter personal solicitate sunt necesare în vederea validării Participantului, cât și în vederea evitării eventualelor fraude în procesul de acordare a Premiului. De asemenea, trebuie sa precizeze numele pentru lănţişorul dorit. Lipsa furnizării integrale a informațiilor atrage după sine imposibilitatea confirmării condițiilor de înscriere și, prin urmare, a livrării premiului în cauza.

 

7.4 Organizatorul  își declina orice răspundere în situația în care participantul nu răspunde la mesajul privat aparținând Organizatorului, nu vorbește limba romană, are deficiențe vizuale/auditive sau de altă natură sau pentru orice situații în care Participantul nu poate fi contactat în termenul de 48 de ore mai sus menționat. Participantul care nu poate fi contactat, indiferent de motiv, conform prezentului Regulament va fi desemnat necâștigător și se va trece la contactarea următoarei rezerve alese.

 

7.5 Participantul declarat câștigător are posibilitatea de a opta cu privire la refuzul de a intra în posesia Premiului prin intermediul mesajului transmis Organizatorului.

 

7.6 Refuzul exprimat în aceste condiții va fi consemnat de Organizator și se consideră a fi irevocabil, declarând necâștigător asemenea Participant și trecând la contactarea rezervei alese.

 

SECȚIUNEA 8. CONDIȚII DE VALIDARE

 

8.1 Pentru a fi validat drept câștigător, participantul la Concurs, trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile descrise în secțiunile 4, 6 și 7 ale acestui Regulamentul.

 

8.2 Contestațiile cu privire la corectitudinea desemnării câștigătorilor se pot face în 12 ore de la data afișării clasamentului pe pagina dedicată Concursului. Contestația se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa de e-mail: office@bijuteriastil.ro și va cuprinde în mod obligatoriu:

i) numele, domiciliul, date de identificare;

ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază contestația;

 

8.3 Contestațiile se vor soluționa de către Organizator în termen de 72 ore de la data primirii.

 

SECȚIUNEA 9. RIDICAREA PREMIULUI

 

9.1 Câștigătorul va primi premiul in termen de maximum 14 zile lucratoare, prin curier sau va fi predat personal, acest lucru depinde de zona în care locuiește câștigătorul.

 

SECȚIUNEA 10. LIMITAREA RĂSPUNDERII

 

10.1 Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Concurs, cauzate de providerul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care dorește să se înscrie în Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Concurs în perioada de desfășurare a Concursului.

 

10.2 Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care Participantul câștigator își pierde dreptul de a folosi serviciile oferite dewww.instagram.com pe durata Concursului. În acest caz, participarea acestuia va fi invalidată. Totodată, Organizatorul nu își asumă nicio răspundere și nu va fi implicit în niciun litigiu legat de deținerea cu titlu valabil a conturilor de Instagram de pe care Participanții intră în Concurs, inclusiv ca urmare a furtului sau utilizării neautorizate a acestora.

 

10.3 Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventuale daune, accidente sau alte situații neprevăzute pe care Participantul câștigător le poate întâmpina pe perioada deplasării la eveniment.

 

10.4 Totodată, Organizatorul nu răspunde pentru niciun fel de daune directe sau indirecte cauzate Participanților, în cazul în care aceștia primesc mesaje scrise pe telefonul mobil prin care se pretinde câștigarea unor anumite sume de bani sau premii ca urmare a participării la aceast Concurs sau orice altă campanie organizată de Bijuteria Stil România sau Organizator și care nu au fost transmise de către Organizator conform prezentului Regulament.

 

       În acest sens, oricăror persoane care intenționează să participe la Concurs sau participă la Concurs, li se pune în vedere că, în situația căștigării unui premiu în cadrul acestei Campanii, informarea inițială referitoare la câștigarea premiului se va face prin publicarea pe pagina de Instagram dedicată Concursului a Participantului câștigător, urmând ca o confirmare a obținerii premiului să se facă telefonic, după transmiterea informațiilor de către Participantul câștigător, pe e-mail office@bijuteriastil.ro.

 

10.5 Cu privire la înscrierea în cadrul Concursului, Participanții înțeleg ca sunt singurii răspunzători de consecințele acesteia.

 

10.6 Totodată, la momentul înscrierii, Participantul garantează următoarele:

a) Datele de identificare solicitate la înregistrare sunt cele adevărate, furtul de identitate pedepsindu-se conform legilor existente în vigoare.

b) Nu va face cereri de trafic excesiv, nu va furniza sau trimite mai departe serii de scrisori, corespondență aruncată sau nesolicitată sau reclamă neautorizată (spam) de orice fel, rezumate, concursuri, scheme piramidale sau să se angajeze prin orice alt comportament intenționat să inhibe ceilalți Utilizatori de a utiliza acest site, sau orice alt site internet, sau care este altfel posibil să pagubească sau să distrugă reputația Bijuteria Stil România sau reputația unei terțe părți.

 

10.7 De asemenea, orice persoană care vizitează paginile de Instagram aferente Concursului este informată că se vor lua toate măsurile rezonabile în vederea cenzurării comentariilor care se vor publica pe paginile aferente Concursului. Totuși, orice persoană care vizitează paginile de Instagram aferente Concursului înțelege faptul că în timpul vizitării și/sau utilizarii paginilor este expus unui conținut obținut dintr-o varietate de surse si Bijuteria Stil România nu poate fi ținuța responsabili în niciun fel de acuratețea, utilitatea, siguranța, sau drepturile de proprietate intelectuală ale materialelor de pe pagina.

 

10.8 Organizatorul nu garantează ca nu vor exista pe pagina Instagram comentarii ale unor Utilizatori care pot fi neplăcute, ofensatoare, indecente sau jignitoare. Utilizatorul înțelege faptul că în timpul vizitării și/sau utilizării paginii de Instagram este expus unui conținut obținut dintr-o varietate de surse și că website-ul și administratorii săi nu sunt răspunzători în nici un fel de acuratețea, utilitatea, siguranța, sau drepturile de proprietate intelectuală ale acestui conținut.

 

 

 

SECȚIUNEA 11. TAXE ȘI IMPOZITE

 

11.1 Taxele și impozitele aferente Premiului la data acordării acestuia vor fi suportate de către Organizator. Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice alta natura (de exemplu contribuții sociale datorate conform legii) în legătură cu Premiul sunt în sarcina exclusivă a câștigătorilor acestora.

 

11.2 Organizatorul ia act de faptul că în conformitate cu prevederile art. 77 aliniatul (4) din Codul fiscal, veniturile obținute de câștigătorii premiilor care au o valoare de peste 600 RON sunt impozabile.

 

11.3 Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătura cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a Participantului validat ca și câștigător.

 

11.4 Orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură în legatură cu participarea la Concurs sau intrarea în posesia Premiilor (ca de exemplu: cheltuieli legate de accesul la internet în vederea participării la Concurs, cheltuieli de deplasarea Participantului pentru ridicarea Premiului conform art. 9.b din prezentul Regulament, contribuții sociale datorate conform legii etc.) revin în exclusivitate Participanților validați ca și câștigători.

 

 1. Prin participare la Concurs, Participanții declară ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiului din prezentul Concurs.

 

 1. Organizatorul nu va avea nici o raspundere fata de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participant in legatura cu aceasta Campanie, determinate din orice alte cauze.

 

 

SECȚIUNEA 12. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

12.1 Date privind operatorul de date cu caracter personal

În vederea desfăşurării Campaniei, datele cu caracter personal ale participanţilor vor fi prelucrate de către:

S.C STYL S.R.L. cu sediul în localitatea Rm. Vâlcea, Judetul Vâlcea, str. Matei Basarab nr.4B, CUI nr. RO 1467595, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J38/562/1991 si avand Banca:  UNICREDIT BANK IBAN:  RO77BACX0000001537146000

 

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei

În cadrul Campaniei, Organizatorul va colecta de la participanţi următoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Număr de telefon;
 2. Adresa de e-mail;
 3. Nume şi prenume;

în plus, pentru câştigători:

 1. Nume;
 2. Prenume;
 3. Data naşterii;
 4. Adresa de livrare;
 5. CNP;

 

Codul numeric personal va fi colectat doar în cazul câştigătorilor pentru care Organizatorul este obligat la reţinerea şi virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale în vigoare şi doar pentru a putea verifica dacă vârsta Participanţilor este conform Regulamentului, adică 18 ani împliniţi la momentul înscrierii în Campanie.

 1. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participanţilor la Campanie vor fi prelucrate de către Organizator în vederea:

 1. Organizarea şi desfăşurarea campaniei
 2. Desemnarea şi validarea căştigătorilor
 3. Atribuirea premiilor şi îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile ale Organizatorului.

Convorbirile telefonice care conţin date personale ale participanţilor la Campanie  pot fi înregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de probă în eventualele contestaţii în legatură cu procesul de validare a câştigătorilor şi de înmanare a premiilor oferite în Campanie, precum şi pentru scopul verificării modului în care angajatii Sc STYL Srl gestionează relaţia cu participanţii la Campanie.

 1. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate în temeiul consimţământului şi/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de către persoana vizată a Regulamentului şi a anexelor la acesta. În cazul în care se acordă premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucrează în scopul îndeplinirii obligaţiilor fiscale ale Organizatorului.

Înregistrarea şi stocarea convorbirilor telefonice care conţin date personale ale participanţilor la Campanie se vor realiza în temeiul interesului legitim al Organizatorului constând în dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanții pentru procesul de validare și înmanare a premiilor, precum şi a se asigura ca relaţiile cu participanţii la concurs sunt gestionate în mod adecvat de către angajaţii Sc Styl Srl.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei vor fi dezvaluite Sc Styl Srl, precum şi autorităţilor, în cazurile în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.

 

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declaraţi necâştigători vor fi stocate timp de 90 de zile de la finalizarea Campaniei.

Datele cu caracter personal ale căştigătorilor premiilor cu valoare mai mică de 600 lei vor fi stocate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenţia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectării acestora.

Datele cu caracter personal ale câştigătorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data încheierii exerciţiului financiar în care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va şterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare şi stocare, impunând Împuternicitului/ Împuterniciţilor obligaţii similare.

 

 1. Drepturile persoanelor vizate

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile şi transparente, Organizatorul informează Participanţii cu privire la drepturile de care aceştia beneficiază, în calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

 

 1. dreptul de retragere a consimţământului cu privire la prelucrare, în orice moment, atunci când prelucrarea se intemeiază pe consimţământ, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;
 2. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 3. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 4. dreptul de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal;
 5. dreptul la restricţionarea prelucrării;
 6. dreptul de a se opune prelucrării, în condiţiile prevăzute de lege;
 7. dreptul la portabilitate a datelor;
 8. dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

Participanţii işi pot exercita drepturile menţionate anterior fie printr-o cerere adresată Organizatorului la adresa: localitatea Rm. Vâlcea, Judetul Vâlcea, str. Matei Basarab nr.4B, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: office@bijuteriastil.ro.

 

 

 1. Protecţia datelor cu caracter personal apartinând copiilor

Întrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data începerii Campaniei, nu vor fi prelucrate şi stocate date aparţinând persoanelor cu varsta mai mică de 18 ani. În situaţia în care Organizatorul primeşte date cu caracter personal aparţinând persoanelor cu varsta mai mică de 18 ani, aceste date vor fi imediat şterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare şi stocare ale Organizatorului. În cazul în care un părinte sau un titular al autorităţii părinteşti notifică prelucrarea unor date cu caracter personal aparţinând unor persoane cu vârsta mai mică de 18 ani, Organizatorul va şterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare şi stocare.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Organizatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparţinând participanţilor la Campanie. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ţine seamă în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Organizatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricând pe durata desfăşurării Campaniei, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea şi securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate şi făra a afecta drepturile şi libertăţile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Organizatorului şi/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusă la cunoştinţă Participanţilor prin aceleaşi mijloace prin care au fost informate cu privire la Regulament.  

 

 1. Alte prevederi

În masura în care în cadrul campaniei, Participanţii dezvăluie date cu caracter personal aparţinând unor terţe persoane, participanţii confirmă că au informat aceste persoane cu privire la modul în care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul că aceste date sunt folosite în scopul desfaşurării Campaniei şi că au obţinut acordul persoanelor respective pentru această operaţiune. În acest sens, Participanţii au obligaţia de a informa aceste persoane cu privire la conţinutul prezentei secţiuni.

Datele personale ale participanţilor la Campanie vor fi prelucrate în conformitate cu legislaţia aplicabilă în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, în mod particular în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

 

SECȚIUNEA 13. LITIGII

 

13.1 În cazul unor litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instantelor judecătoreşti române competente.

Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresă: S.C. Styl S.R.L. cu sediul în localitatea Rm. Vâlcea, Judetul Vâlcea, str. Matei Basarab nr.4B, „Departamentului de Marketing”, o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, în termen de maxim 15 zile de la data publicării listei tuturor câştigătorilor. Dupa această dată nu se va mai lua în consideraţie nici o contestaţie.

Organizatorul nu are nici o obligaţie de a întreţine corespondenta cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor.

Organizatorul este indreptăţit sa ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

În cazul în care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instantă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

SECȚIUNEA 14. FORȚĂ MAJORĂ

 

14.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forța Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament iar cazul fortuit reprezintă acel eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de cel care este ținut să își îndeplinească anumite obligații în baza acestui Regulament Oficial.

 

 

14.2 Daca o situație de forță majoră sau caz fortuit, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1351 din Noul Cod Civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanților la Concurs pe pagina www.instagram.com/bijuteriastil/, în termen de 5 zile de la apariția evenimentului de forță majoră sau caz fortuit, existența acestuia.

 

 

 

Organizator,

Sc Styl Srl

Reprezentată prin

Administrator Ion Groza