Regulament campanie “Stralucesti si daruiesti”

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“Străluceşti şi dăruieşti”

Perioada campaniei: 22.04.2020 – 15.05.2020

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1 Campania „Străluceşti şi dăruieşti " (denumită în continuare "Campania") este organizată de către  SC STYL SRL, cu sediul în Rm. Vâlcea, str. Matei Basarab, nr.4B, Cod Înregistrare Fiscală nr. 1467595, atribut fiscal RO, număr de ordine în Registrul Comerţului: J38/562/1991.

1.2 Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulamentul").

1.3 Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, oricând pe perioada Campaniei, la adresa: https://www.bijuteriastil.ro/regulament/regulament-campanie .

1.4 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa prezentul Regulament Oficial, implicit oricare dintre condiţiile privind organizarea Campaniei, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta şi/sau prelungi desfăşurarea acesteia, modificarea şi/sau completarea urmând a fi adusă la cunoştinţa publică în modalităţile prevăzute la art. 1.3.

SECŢIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI

2.1 Campania se desfăşoară pe site-ul 71.dev.concept24.ro/bijuteriastil71.ro/mircea, pentru toate produsele (bijuterii) comercializate pe site-ul 71.dev.concept24.ro/bijuteriastil71.ro/mircea de către SC STYL SRL.

2.3 Campania se desfăşoară între 22.04.2020 – 15.05.2020 ora 24:00, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul poate hotărâ oricând modificarea duratei Campaniei, urmând ca acest fapt sa fie adus la cunoştinţa publicului în modalităţile prevazute la art. 1.3.

SECŢIUNEA 3. PRODUSELE PARTICIPANTE

3.1 Participă Ia Campanie toate produsele (bijuterii) comercializate pe site-ul 71.dev.concept24.ro/bijuteriastil71.ro/mircea.

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1 SC STYL SRL susţine Asociaţia PRIETENII SPITALULUI VÂLCEAN cu 10% din valoarea oricărei bijuterii vandută de pe site-ul 71.dev.concept24.ro/bijuteriastil71.ro/mircea, in perioada 22 Aprilie 2020 — 15 Mai 2020 ora 24:00. Procentul de 10% din preţul exprimat în RON fără TVA facturat la oricare bijuterie achiziţionată în perioada 22 Aprilie 2020 — 15 Mai 2020 de pe site-ul 71.dev.concept24.ro/bijuteriastil71.ro/mircea, conform art. 2.1., va fi considerat ca o contribuţie la campania „Străluceşti şi dăruieşti".

4.2 După data încetării Campaniei, produsele participante stabilite conform art. 3 din Regulament îşi vor pierde această calitate, iar Organizatorul nu mai are nicio obligaţie de a contribui cu vreo sumă rezultată din valoarea produselor vândute după încetarea Campaniei.

SECŢIUNEA 5. ÎNCETAREA ÎNAINTE DE TERMEN A CAMPANIEI

5.1 Campania poate înceta oricând în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a asigura fie desfăşurarea în bune condiţii a Campaniei, fie îndeplinirea scopului pentru care Campania este organizată. Încetarea campaniei se dispune prin decizia Organizatorului.

5.2 Se asimilează situaţiilor prevăzute la art. 5.1 din Regulament şi actele de putere publică ale unei instanţe sau altei autorităţi publice competente.

5.3 Campania poate fi suspendată ori poate înceta oricând în baza deciziei Organizatorului, fară ca prin aceasta să se nască vreun drept la despăgubire, cu condiţia ca Organizatorul să comunice în prealabil o astfel de situaţie.

SECŢIUNEA 6. DATELE CU CARACTER PERSONAL

6.1 Prin plasarea unei comenzi online de achiziţie a anumitor produse, cumpărătorii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora.

6.2  Datele personale ale Dumneavoastra vor fi folosite de SC STYL numai în scopul declarat al acestui site în conformitate cu prevederile legale. Informaţiile din formularul de comanda vor fi folosite pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, eventualele promoţii, buletinele informative periodice etc. SC STYL SRL se obligă să nu facă publice sau să nu vândă bazele de date conţinând informaţii referitoare la datele dumneavoastră personale. Datele personale pot fi transmise autorităţilor în drept să verifice tranzacţiile comerciale, numai la solicitarea justificată a acestora.

SECŢIUNEA 7. REGULAMENTUL OFICIAL

7.1 Prin înscrierea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul de participare/desfăşurare al Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la adresa: https://www.bijuteriastil.ro/regulament/regulament-campanie .

7.2 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări sa fie făcute publice conform art 1.3 din Regulament.